Korišćenjem sajta SeloTurizam.com prihvataju se uslovi korišćenja sajta i pravila koje odredjuje vlasnik sajta SeloTurizam.com. Web sajt SeloTurizam.com je sajt u vlasništvu Udruženja gradjana i turističkih radnika KoTur (Kontinentalni Turizam) i uslovi korišćenja su pravno obavezujući i kreiraju se između posetioca (korisnika) sajta i Udruženja KoTur.

Udruženje KoTur osnovalo je i dizajniralo internet stranicu na adresi www.seloturizam.com u cilju pružanja usluga i informacija svojim članovima i svim korisnicima.

Udruženje KoTur je formirano sa ciljem promocije turizma i internet edukacije i to posebno u ruralnim područjima.

Udruženje KoTur je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima, zakonima, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Vlasništvo sadržaja

Sav sadržaj koji je objavljen na sajtu SeloTurizam.com je u vlasništvu Udruženja KoTur. Može se koristiti isključivo za ličnu upotrebu.

Udruženje KoTur reguliše zabranu kopiranja, umnožavanja i reprodukovanje sadržaja kao i prikazivanje na javnim stranicama i medijima bez pismenog odobrenja. SeloTurizam.com i svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije (osim tekstova i fotografija na pojedninačnim stranicama oglasa), podaci i ostali materijal na ovom internet sajtu, jesu autorsko pravo ili vlasništvo KoTura, ili su na SeloTurizam.com postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja sajta, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole KoTura je strogo zabranjeno. KoTur štiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava.

Kršenjem i nepoštovanjem uslova korišćenja koje je propisalo Udruženje KoTur ili neovlašćeno korišćenje bilo kakvog sadržaja bez odobrenja spada pod krivično delo i smatra se povredom autorskog prava. Sva kršenja autorskog prava podležu krivičnom i materijalnom gonjenju.

Ograničenje odgovornosti

Sav medijski materijal i sadržaj od oglašivača koji se oglašavaju na sajtu SeloTurizam.com je u vlasništvu oglašivača. Kotur ne preuzima bilo kakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe ili eventualnog spora.SeloTurizam.com. SeloTurizam.com ne proverava sadržaj oglašivača i materijala da li je validan ili ne. U slučaju kreiranje medijskog materijala za oglašivača (slika, video zapisa) od strane Udruženja KoTur, Udruženje KoTur zadržava sva autorska prava, a za podatke u oglasima koji su kreirani odgovornost snosi oglašivač. Svi oglasi kreirani od strane Udruženja KoTur ne mogu se koristiti u druge svrhe bez pismenog odobrenja.

SeloTurizam.com koristite na sopstveni rizik. KoTur nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.SeloTurizam.com ne garantovatuje da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svaka informacija prikazana na sajtu SeloTurizam.com može da se proveri putem telefona oglašivača koji je postavljen na objavljenom članku ili kontaktom administratora sajta SeloTurizam.com.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

SeloTurizam.com sadrži linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije SeloTurizam.com. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. SeloTurizam.com ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. SeloTurizam.com ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez odgovornosti sajta SeloTurizam.com.

Obaveze posetilaca sajta

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu nije dozvoljeno:

objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koji je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;

objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;

lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;

manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;

objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;

prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i/ili aplikacije.

Udruženje KoTur zadržava pravo da bez najave i prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene uslova korišćenja sajta. Nastavak korišćenja internet sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene..

Pravila komentarisanja na sajtu i društvenim mrežama

Udruženje KoTur uređuje pravilo postavljanja komentara na sajtu SeloTurizam.com i pratećim društvenim mrežama koje kontroliše Udruženje KoTur.

Zadržava se pravo uklanjanja komentara koji u sebi sadrže vulgarne, rasističke ili reči uvrede prema bilo kojoj osobi, predmetu, instituciji ili životinji.

Pravo brisanja komentara u kome se nalaze marketinški sadržaj kao i reklamni materijal.

Pravo brisanja komentara u slučaju da se u njemu nalazi sadržaj neprikladan i neodgovarajući za temu koja se postavi.

Sajt SeloTurizam.com zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo uredjivanja komentara koji će biti objavljeni.

Oglašivač je saglasan da po isteku ugovora i ne prihvatanjem produžetka ugovora po ugovorenim uslovima njegov oglas se briše. Ovaj status ostaje na snazi i kontakt informacije se brišu sve dok oglašivač napismeno ne obavesti urednike sajta suprotno. Svi zahtevi za promenu statusa ili brisanje oglasa se šalju na kontakt informacije istaknute na sajtu SeloTurizam.com.